Drugi sastanak sa zainteresovanim stranama u Rudnu

U okviru projekta „Agromix“ koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije u saradnji sa partnerskim konzorcijumom koji koordinira Univerzitet Koventri, 7.12.2022.godine realizovana je terenska konsultativna radionica sa lokalnim akterima u selu Rudno. Ciljna grupa su bile poljoprivrednici.

Sa grupom poljoprivrednika je diksutovano o trenutnom stanju poljoprivrede i mogućnostima za unapređenje. Predstavnici Mreže za ruralni razvoj su poljoprivrednicima pojasnili pojmove agrošumarstva i mešovite poljoprivrede, a potom su prisutni diskutovali o mogućnostima razvoja poljoprivrede ne principima agrošumarstva.

Poljoprivrednici su istakli da je područje Rudna zadržalo razvojni potencijal baziran na prirodnim resursima. Sama poljoprivredna proizvodnja na značajan način se zasniva na principima agrošumarstva i mešovite poljoprivrede. 

Zaključak je da treba u narednom periodu raditi na očuvanju poljoprivredne proizvodnje koja je odgovorna prema prirodnim resursima, a potrebno je dalje raditi na razvoju kanala prodaje pre svega kroz turizam i u okviru kratkih vrednosnih lanaca.

Drugi sastanak sa zainteresovanim stranama u Rudnu