Konsultativni sastanak u Vrnjačkoj Banji sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja"

Dana 3.6.2016 godine u Vrnjačkoj Banji održan je konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija,  a na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija članica Mreže za ruralni razvoj Srbije i drugih organizacija zainteresovanih za ruralni razvoj.

Na sastanku je prezentovan ALTER Projekat:
-    partnerski konzorcijum, 
-    područje realizacije, 
-    period realizacije, 
-    osnovni i specifični ciljevi projekta, 
-    planirane aktivnosti .

Na sastanku se diskutovalo o potrebama prisutnih organizacija, kao o mogućnostima podrške od strane ALTER projekta.
 

 

konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER
konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER
konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER